Dự án do GS Youn-Ho Lee, Hàn Quốc làm chủ trì. Mục tiêu của dự án nhằm:
• Đánh giá sinh vật biển sống trong khu vực Tam giác san hô và các rạn san hô trong vùng lân cận;
• Phát triển phương pháp đánh dấu gen gọi là mã vạch DNA của mỗi loài với mục đích nhận dạng;
• Giám sát sự bổ sung các sinh vật biển vào trong các rạn san hô

Trong khuôn khổ của dự án này, năm 2014, Việt Nam đã triển khai thực hiện tiểu dự án Nâng cao năng lực phân loại và phân tích gen các loài sinh vật biển trong hệ sinh thái rạn san hô khu vực Tây Thái Bình Dương (DRMREEF) tại Việt Nam. Các nhà khoa học Việt Nam đã tiến hành thu mẫu sinh vật biển trong hệ sinh thái rạn san hô tại Vịnh Nha Trang, Quần đảo Trường Sa, huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) và Côn Đảo, xây dựng được các bản đồ phân bố sinh vật biển trong hệ sinh thái rạn san hô trong các khu vực thu mẫu.
Dự án cũng đã tổ chức khóa đào tạo về “Giám sát sự phục hồi của các sinh vật rạn san hô” tại Nha Trang trong thời gian từ ngày 20-21/4/2014, nhân dịp tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ 9 của WESTPAC tại Nha Trang.