Mục tiêu nhằm tổng quan đánh giá và phân tích các sơ đồ cũ, dự đoán xu hướng phân bố và xuất hiện các loài sứa độc trong khu vực nhiệt đới tây Thái Bình Dương, và xác định lỗ hổng trong kiến thức để thực hiện mục tiêu trên đây. 

Chủ trì: GS.TS Xuelei Zhang, Trung tâm Nghiên cứu Sinh học biển, Viện Hải dương học số 1, Cục Hải dương Trung Quốc.

image003 image005