Dự án được bắt đầu thực hiện từ năm 2008, Pha 1 từ 2008-2010, Pha 2 từ 2010-2012. Trong 2 pha này, các nghiên cứu khảo sát về trầm tích từ sông đổ ra biển của tất cả các con sông bao quanh Biển Đông đã được hoàn chỉnh. Pha 3 từ 2012-2014 tập trung nghiên cứu quá trình lắng đọng của trầm tích trên thềm lục địa và các bồn trũng sâu của Biển Đông và tương tác của nó với biến đổi môi trường và hoạt động của con người. Vì vậy Pha 3 dự án đổi tên là “Trầm tích sông đổ ra Biển Đông và biến đổi môi trường” (viết tắt là FluSed). Chủ trì dự án là TS. Zhifei Liu, Trung Quốc.

Các hoạt động chính của dự án bao gồm: tổ chức các hội thảo quốc tế, khảo sát thực địa và thực hiện những dự án hợp tác quốc tế, trao đổi khoa học và đào tạo. Dự án đã thực hiện 6 chuyến khảo sát thực địa thu mẫu:

• Tại Philippines (19-25/11/2010): khảo sát thực địa thu mẫu tại 22 cửa sông tỉnh Palawan, thu mẫu trầm tích cho núi lửa tại hai núi lửa trên đảo Luzon. Mẫu sau đó được phân tích tại Đại học Đồng Tế, Trung Quốc.

• Trung Quốc (tháng 3-4/2011): đã thu được 56 mẫu từ 17 cửa sông dọc khu vực Đông Nam Trung Quốc, từ Thượng Hải theo hướng tây nam tới tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Mẫu vật đã được phân tích để nghiên cứu sự vận chuyển của trầm tích từ sông Trường Giang đổ ra Biển Đông qua eo biển Đài Loan.

• Đài Loan (20/4/2011): khảo sát thu mẫu đã được tiến hành tại khu vực tây bắc Đài Loan. 8 mẫu vật thu được tại 8 cửa sông để phân tích vận chuyển từ đảo ra eo biển Đài Loan và Biển Đông.

• Vịnh Bắc Bộ (cửa Sông Hồng) Việt Nam (26/5-1/6/2011): chuyến khảo sát được thực hiện bởi Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Tham gia chuyến khảo sát còn có 3 nhà khoa học từ Đại học Đồng Tế, Trung Quốc. Chuyến khảo sát thực hiện thu mẫu nghiên cứu về thủy học và địa chất biển theo 3 mặt cắt trong Vịnh Bắc Bộ (ngoài khơi cửa Sông Hồng). Mẫu vật thu được dùng để phân tích, nghiên cứu trầm tích từ Sông Hồng đổ ra Vịnh Bắc Bộ.

• Hai chuyến khảo sát tại khu vực phía nam Thái Lan (5-11/6/2011, 15-17/12/2011): chuyến thứ nhất thu được 22 mẫu trầm tích bùn và phù sa tại 5 cửa sông ở nam Thái Lan để phân tích nghiên cứu sự vận chuyển trầm tích từ các con sông của Thái Lan đổ ra Vịnh Thái Lan. Chuyến thứ 2 khảo sát thu mẫu tại các vùng ngập lụt ở nam Thái Lan để phân tích nghiên cứu ảnh hướng của lượng mưa và những biến đổi môi trường tới trầm tích của các con sông của Thái Lan. Chuyến khảo sát này được thực hiện ngay sau đợt mưa lũ bắt đầu từ tháng 10 năm 2011 và kéo dài suốt hai tháng, gây lụt lội cho nhiều tỉnh ở miền nam Thái Lan trong đó có thủ đô Băngkok. Đã thu được 21 mẫu dọc sông Chao Phraya tại các vị trí đã thu mẫu trong chuyến khảo sát trước đó.