Chương trình SEAGOOS (Southeast Asian Global Ocean Observing System) được hình thành vào năm 2002, chính thức được thông qua tại Phiên họp lần thứ V của WESTPAC tổ chức tại Australia.

Mục đích của chương trình nhằm khuyến khích sự hợp tác giữa các nước thành viên có quan tâm tới các hoạt động quan trắc đại dương, mô hình hóa, trao đổi và ứng dụng số liệu trong khu vực Đông Nam Á và khu vực lân cận.

Chương trình do TS. Somkiat Khokiattiwong, Thái Lan và Wenxi Zhu, Trưởng Văn phòng WESTPAC tại Thái Lan đồng chủ trì. Chương trình gồm hai dự án:

1. Giám sát sự phát triển của gió mùa và tác động của chúng đến kinh tế - xã hội (SEAGOOS-MOMSEI)
Dự án được bắt đầu từ năm từ năm 2009, với mục tiêu nhằm tăng cường hiểu biết và dự báo gió mùa tại khu vực Châu Á và những biến đổi ở nhiều mức độ của nó trong quy mô khu vực thông qua việc phát triển và thực hiện những quan trắc khí quyển-đại dương trong khu vực Biển Andaman và phân tích vai trò của điều kiện tiên quyết của đại dương trong sự hình thành và phát triển của gió mùa.

Dự án do TS. Weidong Yu, Trung Quốc chủ trì.

Dự án đã thực hiện được 3 chuyến khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 5 năm 2012.

• Chuyến khảo sát thứ nhất được tiến hành trong vùng biển Andaman trong thời gian từ ngày 20-23/10/2010, với sự đóng góp chính từ Trung tâm Sinh học biển Phuket (PMBC), Thái Lan và Viện Hải dương học số 1 của Trung Quốc. PMBC cung cấp tàu khảo sát.
• Chuyến khảo sát thứ hai được tiến hành trong vùng biển Andaman trong thời gian từ ngày 11-17/3/2011, với sự đóng góp chính từ Trung tâm Sinh học biển Phuket (PMBC), Thái Lan và Viện Hải dương học số 1 của Trung Quốc. PMBC cung cấp tàu khảo sát.
• Chuyến khảo sát thứ ba được tiến hành trong vùng biển nhiệt đới phía đông Ấn Độ Dương, cũng là chuyến khảo sát vùng biển Andaman trong thời gian dài nhất từ ngày 20/4-20/5/2012, với sự đóng góp chính từ Cơ quan Nghiên cứu Biển và Nghề cá (AMFR) của Indonesia và Viện Hải dương học số 1 của Trung Quốc. AMFR cung cấp tàu khảo sát R/V MADIDIHANG, được trang bị đầy đủ thiết bị đo đạc nghiên cứu khí quyến và hải dương.

Ngoài ra dự án đã tổ chức được 6 lớp học hè cho các nhà khoa học trẻ trong khu vực.

2. Hệ thống dự báo đại dương (SEAGOOS-OFDS)
Là một trong những dự án thử nghiệm của Chương trình SEAGOOS do IOC/WESTPAC bảo trợ. Dự án được thông qua tại Phiên họp lần thứ 8 của WESTPAC tại Indonesia, năm 2010. Đây là một dự án hợp tác khu vực với sự tham gia của 3 nước là Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan.

Chủ trì dự án là GS.TS. Fangli Qiao, Trung Quốc.

Pha một của dự án được thực hiện từ năm 2010-2012. Pha hai của dự án đang được tiến hành.

Các hoạt động của dự án bao gồm: tổ chức hội thảo (2010, 2011), khóa đào tạo (2011), các hoạt động hợp tác nghiên cứu mô hình hóa trong phòng thí nghiệm và khảo sát thực địa. Chuyến khảo sát thứ nhất được tổ chức vào tháng 7-8/2011, mục đích tập hợp các thông số đo đạc về thủy động lực để hợp lý hóa mô hình. Các thông số đo được bao gồm vận tốc dòng chảy, hướng dòng chảy và các profile nhiệt-muối. Chuyến khảo sát thứ hai được tổ chức từ ngày 10-18/2011, với mục đích tương tự.

Website của dự án: http://221.0.186.5/IOC-WESTPAC_OFDS/ .

image003