Tài liệu của Khóa học hè lần thứ 6 của WESTPAC về MOMSEI (Giám sát sự phát triển của gió mùa và tác động của chúng đến kinh tế-xã hội), 26-30/10/2015, Phuket, Thái Lan: http://iocwestpac.org/calendar/684.html