Khởi đầu dự án có tên là “Ứng dụng viễn thám hải dương trong việc quản lý tổng hợp đới bờ biển” do Huang chủ trì. Tại Phiên họp thứ V của WESTPAC tại Australia (2002), đổi tên thành “Chương trình viễn thám hải dương (ORSP, do H. Kawamura chủ trì). Trong khuôn khổ dự án ORSP có 2 dự án thành phần: Dự án Nhiệt độ bề mặt đại dương thế hệ mới (NGSST-P, do H. KAWAMURA chủ trì) và Dự án Giám sát thủy triều đỏ (do Huang chủ trì). Tại Phiên họp thứ VI của WESTPAC tại Nhta Trang, Việt Nam (2005), Dự án NGSST-P được chấp nhận tiếp tục thực hiện, còn Dự án Giám sát thủy triều đỏ kết thúc và sát nhập với dự án mới “Dự án mầu của đại dương” do ISHIZAKAI và AHN đồng chủ trì. Từ năm 2008, Dự án NGSST-P lại được đổi tên thành “Ứng dụng viễn thám hải dương trong việc quản lý tổng hợp đới bờ biển” do TS. Teruhisa Komatsu, Đại học Tokyo, Nhật Bản chủ trì.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng các phương pháp vẽ bản đồ các sinh cảnh ven biển phù hợp với khu vực WESTPAC để chuyển giao những hiểu biết về sự phân bố của các sinh cảnh tại một số khu vực chọn lọc cho người dân địa phương và những thành phần có liên quan với những phương pháp viễn thám chuẩn.