Tài liệu IOC

all browser

Tài liệu Khóa tập huấn của WESTPAC về Phân loại Sứa hộp (Box Jellyfish) vùng biển Đông Ấn Độ Dương và Vịnh Thái Lan, Phuket, Thái Lan, 13-17/6/2016: http://iocwestpac.org/calendar/693.html 

all browser

Tài liệu Cuộc họp Nhóm tư vấn của WESTPAC 2016, Yogyakarta, Indonesia, 13-15/01/2016: http://iocwestpac.org/calendar/689.html 

all browser

Tài liệu của Khóa học hè lần thứ 6 của WESTPAC về MOMSEI (Giám sát sự phát triển của gió mùa và tác động của chúng đến kinh tế-xã hội), 26-30/10/2015, Phuket, Thái Lan: http://iocwestpac.org/calendar/684.html 

Báo cáo của Diễn đàn các Viện trưởng, Hội nghị Khoa học Quốc tế IOC/WESTPAC lần thứ 9, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam, 22-25/4/2014 (tiếng Anh): Xem tại đây