Mục tiêu nhằm: (1) Nghiên cứu tác động của bụi trong khu vực Châu Á đến sinh địa hóa và năng suất sinh học trong hệ sinh thái biển; (2) Xác định đường vận chuyển của bụi trong khu vực Châu Á và thông lượng lắng đọng của chúng vào khu vực tây Thái bình dương.

Đồng chủ trì:
GS Huiwang Gao, Đại học Đại dương Trung Quốc
GS Mitsuo Uematsu, Đại học Tokyo, Nhật bản

Các hoạt động:
• Tổ chức hội thảo quốc tế (2010 tại Nhật Bản, 2011 tại Trung Quốc)
• Khảo sát thực địa:
- Năm 2010 khảo sát bằng tàu R/V Hakuho maru (18/5-4/6) và R/V Tansei maru (23/9-3/10) của Nhật Bản trong khu vực tây bắc Thái bình dương, nhân dịp kỷ niệm 50 thành lập IOC.
- Năm 2011 tổ chức 3 chuyến khảo sát trong vùng biển phía đông của Trung Quốc (17/3-10/4, 23/4-7/5, 16/10-6/11) bằng tàu kảo sát R/V Dongfanghong II của Trung Quốc.

image001© 2006 Elsevier B.V., Ref: Shao Y., Dong C.H. A review on East Asian dust storm climate, modelling and monitoring (2006) Global and Planetary Change, 52 (1-4), pp. 1-22.