Từ ngày 26/06/209 – 04/07/2019 Phiên họp lần thứ 30 của Hội đồng Ủy ban Hải dương học Liên chính phủ (viết tắt là IOC/UNESCO) sẽ diễn ra tại trụ sở chính của UNESCO Paris, Cộng hòa Pháp.

Tóm tắt một số nội dung chính của Phiên họp lần này:

- Báo cáo hoạt động của các Tiểu ban Hải dương học khu vực;
- Thảo luận kế hoạch thực hiện lộ trình Thập kỷ Khoa học Đại dương của Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững giai đoạn 2021 -2030;
- Cập nhật quy trình của Liên Hợp Quốc về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học các khu vực nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia;
- Báo cáo hoạt động của các tổ chức trực thuộc IOC/UNESCO và các tổ chức hoạt động phối hợp với IOC/UNESCO như :
 o Bản ghi nhớ giữa Tổ chức Khí tượng Thế giới và Ủy ban hải dương học liên chính phủ và Báo cáo về Chương trình nghiên cứu khí hậu thế giới WMO-IOC-ISC (WCRP);
o Bản ghi nhớ giữa Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Ủy ban Hải dương học Liên Chính phủ của UNESCO về vấn đề ngộ độc ciguatera ở cá biển;
o Báo cáo hoạt động của Nhóm Tảo độc (IOC/HAB);
o Chiến lược xây dựng hệ thống quan sát đại dương toàn cầu đến năm 2030;
o Báo cáo hoạt động trao đổi và quản lý dữ liệu của Dự án IOC/IODE;
o Báo cáo hoạt động của Nhóm điều phối Liên chính phủ về hệ thống cảnh báo và giảm thiểu sóng thần ở khu vực Thái Bình Dương;
o Báo cáo hoạt động của Nhóm điều phối Liên chính phủ về hệ thống cảnh báo và giảm thiểu sóng thần ở khu vực Ấn Độ Dương;
o Báo cáo hoạt động của Nhóm điều phối Liên chính phủ về hệ thống cảnh báo và giảm thiểu sớm các nguy hiểm do sóng thần và mực nước biển dâng;
o Báo cáo hoạt động của Tiểu Ban đo sâu dại dương (GEBCO);
- Chuẩn bị các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm thành lập IOC/UNESCO.
- Bầu Ban chấp hành mới của IOC/UNESCO cho nhiệm kỳ 2019 – 2021.

(Nguồn IOC/UNESCO)