Trong khuôn khổ Phiên Họp lần thứ 30 của Đại hội đồng IOC/UNESCO tại Paris, CH Pháp, Tiểu ban IOC/WESTPAC sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu và thảo luận về “Phát triển mạng lưới Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khu vực (RTRC) trong khu vực Thái Bình Dương và Tây Thái bình Dương – Các cam kết và quyết định trong khuôn khổ Thập kỷ Liên hợp quốc về Khoa học biển hướng đến phát triển bền vững giai đoạn 2021-2030”, vào ngày thứ 5, 27 tháng 6 năm 2019, tại Trụ sở UNESCO, Paris, CH Pháp.

Tại hội nghị này PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn - Chủ tịch Tiểu ban IOC/WESTPAC sẽ có bài phát biểu về sáng kiến thành lập các trung tâm đào tạo về biển trong khu vực Tây Thái Bình Dương và đại diện của Việt Nam sẽ giới thiệu về Trung tâm Đào tạo về Độc tố biển và An toàn Thực phẩm biển (do Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề xuất và đã được TS. Rubinhin - Tổng thư ký IOC/UNESCO ký xác nhận trong ý định thư tại cuộc họp của IOC/WESTPAC tại Manila, Philippin vào tháng 4/2019).

Các Trung tâm đào tạo khu vực sẽ được giới thiệu tại hội nghị:

- Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về Động lực học biển và Khí hậu biển (RTRC-ODC); Trung tâm Nghiên cứu về mảnh vụn nhựa và vi nhựa trong môi trường biển biển tại Trung Quốc;
- Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về Sức khỏe Hệ sinh thái và Đa dạng sinh học biển (RTRC-MarBEST) tại Indonesia;
- Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về Quản lý và Phục hồi rạn san hô tại Philippin;
- Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về Độc tố biển và An toàn thực phẩm biển tại Việt Nam;

(Nguồn IOC/WESTPAC)