Theo kế hoạch đã thảo luận tại Phiên họp thứ 8 (tại Jakarta, Indonesia, ngày 4 tháng 6 năm 2019), Nhóm điều phối Liên chính phủ về Hệ thống Cảnh báo và Giảm thiểu Sóng thần ở Thái Bình Dương (Viết tắt tiếng Anh là ICG/PTWS) và Nhóm công tác Khu vực về Hệ thống Cảnh báo và Giảm thiểu Sóng thần cho Khu vực Biển Đông (Viết tắt tiếng Anh là WG-SCS), đã nhất trí tổ chức hội thảo đào tạo IOC/UNESCO về tăng cường năng lực quan sát sóng thần ở khu vực Biển Đông.

Trong khuôn khổ hoạt động, các quốc gia thành viên của Hệ thống Cảnh báo và Giảm thiểu Sóng thần cho Khu vực Biển Đông được mời tham gia khóa đào tạo này, đây là khóa đào tạo dành cho các chuyên gia về địa chấn và mực nước biển.

Khóa đào tạo được tổ chức dưới sự phối hợp của Trung tâm Tư vấn Sóng thần Biển Đông (SCSTAC), Ủy ban Hải dương học Liên chính phủ (IOC/UNESCO) và Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), đơn vị trực tiếp tổ chức khóa đào tạo là Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia (NMEFC) thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên (MNR) của Trung Quốc.

(Nguồn IOC/UNESCO)