VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC

-----------------------------

100 năm nghiên cứu khoa học biển (1922 – 2022)

BD 1

Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2022”
Thế kỷ khoa học công nghệ biển vì tương lai của đại dương
13 – 14/9/2022, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

BD 2

Địa chỉ liên hệ:

http:// www.vnio.org.vn/biendong2022 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Cơ quan tổ chức:

Viện Hải dương học
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 BD 3

GIỚI THIỆU

Biển Đông là một trong những vùng biển có đa dạng sinh học cao với khoảng 1/3 số loài sinh vật biển trên toàn thế giới. Đây là vùng biển có nguồn tài nguyên phong phú và có ý nghĩa địa chính trị vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay Biển Đông đang phải đối mặt với những thách thức lớn, xuyên biên giới về môi trường và tài nguyên biển. Vì vậy, nó đã và đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của không chỉ các nước xung quanh Biển Đông, những quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn lợi tự nhiên của vùng biển này, mà còn cả các nước trong khu vực khác trên thế giới.

Trong suốt 100 năm hình thành và phát triển, hợp tác nghiên cứu khoa học cùng các đối tác trong và ngoài nước, Viện Hải dương học đã tích luỹ được kiến thức nền tảng to lớn về hải dương học, môi trường, sinh học và nguồn lợi, góp phần đáng kể vào sự phát triển bền vững kinh tế biển, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường Biển Đông.

Hội nghị Khoa học “Biển Đông” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, lần thứ hai vào năm 2002, và sau đó lặp lại mỗi 5 năm, là cơ hội để chúng ta nhìn lại các hoạt động nghiên cứu khoa học trên vùng biển Việt Nam và lân cận, là nơi để các nhà khoa học và quản lý gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực khoa học biển và các vấn đề môi trường đang được quan tâm, và tăng cường hợp tác tương lai trong lĩnh vực khoa học biển trong khu vực. Cùng với sự phát triển của khoa học biển trong giai đoạn hội nhập quốc tế, từ 2007, Hội nghị “Biển Đông” được mở rộng hơn tới các nhà khoa học và quản lý quốc tế. Hội nghị Khoa học Quốc tế Biển Đông lần thứ sáu sẽ được tổ chức đồng thời vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Viện Hải dương học (14/9/1922 – 14/9/2022), nhằm tổng kết các thành tựu nghiên cứu hải dương học về Biển Đông trong suốt một thế kỷ, nâng cao kiến thức về khoa học biển và tăng cường hợp tác quốc tế vì tương lai của Đại dương.

Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2022” dự kiến được tổ chức trong 02 ngày, bao gồm 1,5 ngày Hội nghị và 0,5 ngày Diễn đàn Viện trưởng.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

- Trực tuyến tại website của Hội nghị: http://www.vnio.org.vn/biendong2022 
- Gửi về emails: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

CÁC TIỂU BAN KHOA HỌC

1. Đa dạng sinh học và tài nguyên, nguồn lợi biển
2. Nghiên cứu ứng dụng và nuôi trồng hải sản
3. Tai biến thiên nhiên và rủi ro môi trường
4. Các quá trình hải dương học và công trình biển
5. Địa chất và hóa học biển
6. Quản lý biển và đại dương

NGÔN NGỮ

Tiếng Việt và tiếng Anh

CÁC MỐC THỜI GIAN

30/6/2022: Đăng ký tham dự và nộp báo cáo tóm tắt.
05/07/2022: Thông báo chấp nhận báo cáo trong Hội nghị
10/07/2022: Nộp báo cáo toàn văn
15/8/2022: Thông báo cuối cùng

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Ban thư ký Hội nghị

GS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Bà. Bùi Thị Minh Hà (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Viện Hải dương học
01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Tel: (84-58) 3590035 Fax: (84-58) 3590034