World ocean day 2023 1

Đại dương bao phủ phần lớn trái đất, nhưng chỉ một phần diện tích nhỏ các vùng biển trên thế giới được khám phá. Con người gần như phụ thuộc vào đại dương, đại dương mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, nhưng đại dương chỉ nhận được một phần nhỏ sự quan tâm, đầu tư nguồn lực để bảo vệ đại dương.

Để chào mừng chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2023, Liên Hợp Quốc đã hợp tác với các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, các tổ chức, cộng đồng bản địa, những người nổi tiếng và các nhà hoạt động thanh niên .... cùng nhau quan tâm đến các vấn đề về đại dương.

Hãy cùng tham gia hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới của Liên Hợp Quốc do Phòng Các vấn đề về Đại dương và Luật Biển của Văn phòng Pháp lý (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea of the Office of Legal Affairs) tổ chức với sự hợp tác của Oceanic Global và được hỗ trợ bởi Panerai, với sự đóng góp của chương trình Discover Earth.

Với chủ đề Ngày Đại dương Thế giới 2023 “Hành tinh Đại dương: Thủy triều đang thay đổi”, chúng ta sẽ khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của Trái đất  và cùng tạo ra một làn sóng mới đối với việc trân trọng và bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta.

Chương trình sẽ gồm các bài phát biểu quan trọng, các cuộc thảo luận bàn tròn, các bài thuyết trình nổi bật và các buổi biểu diễn, cùng nhấn mạnh sự kết nối của nhân loại với đại dương, cùng nhau trao đổi kiến thức để hiểu rõ hơn về đại dương.

Hãy cùng tham dự sự kiện trực tuyến tại trang web của UN World Ocean Day 2023 https://unworldoceansday.org/un-world-oceans-day-2023/ 

Lễ kỷ niệm sẽ bao gồm bài phát biểu của các Keynotes, kết hợp với các kênh truyền thông Panels, Spotlight Presentations, Art & Film Integrations và Performances, xung quanh các chủ đề chính bao gồm:

World ocean day 2023 2

(Nguồn UN World Ocean Day)