IOC Westpac 2023 logo

Thông báo Hội nghị khu vực lần 2 về Thập kỷ Đại dương của Liên hiệp quốc
và Hội nghị Khoa học biển quốc tế WESTPAC lần thứ 11
“Thúc đẩy các giải pháp khoa học đại dương để phát triển bền vững”
Ngày 22-25 tháng 4 năm 2024, Bangkok, Thái Lan

THÔNG BÁO SỐ 1
Thông báo mời gửi bài tham dự và đề xuất các Tiểu ban Khoa học, Vườn ươm Hành động Thập kỷ và Hội thảo Hành động Thập kỷ


Được Tiểu ban Tây Thái Bình Dương, Ủy ban Hải dương học Liên chính phủ (WESTPAC) của UNESCO phối hợp cùng Chính phủ Thái Lan đồng tổ chức, Hội nghị khu vực lần 2 về Thập kỷ Đại dương của Liên hiệp quốc và Hội nghị Khoa học biển quốc tế WESTPAC lần thứ 11 sẽ diễn ra vào ngày 22-25 tháng 4 năm 2024 tại Bangkok, Thái Lan.

Đại dương là trung tâm của sự phát triển bền vững. Năm 2017, Đại hội đồng Liên hợp quốc công bố Thập kỷ Khoa học Đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc 2021-2030 (gọi tắt là “Thập kỷ đại dương”), cung cấp một khuôn khổ nhằm tập hợp các nhà khoa học và các bên liên quan từ những lĩnh vực khác nhau cùng thiết kế các giải pháp khoa học đại dương nhằm đạt được Chương trình nghị sự 2030.

Đại dương, biển và các vùng ven biển ở Tây Thái Bình Dương có ý nghĩa quan trọng về sinh thái, xã hội và kinh tế. Hội nghị khởi động Thập kỷ Đại dương của LHQ khu vực Tây Thái Bình Dương và các khu vực lân cận, ngày 25-26/11/2021, đã đánh dấu sự khởi đầu của những nỗ lực trong toàn khu vực trong việc phát triển và thực hiện các Hành động Thập kỷ.


Hội nghị khu vực lần 2 về Thập kỷ Đại dương của Liên hiệp quốc và Hội nghị Khoa học biển quốc tế WESTPAC lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào tháng 4/2024 dưới hình thức trực tiếp, dự định sẽ thu hút nhiều bên liên quan đến đại dương bao gồm các chính phủ, cộng đồng nghiên cứu, giới trí thức, khu vực tư nhân, doanh nghiệp, các quỹ từ thiện, các cơ quan thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức dân sự, đến để thảo luận về hiện trạng kiến thức đại dương, đánh giá những thành tựu trong ba năm đầu tiên thực hiện Thập kỷ Đại dương, xác định các ưu tiên trong tương lai và tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác và các hành động cụ thể phát triển các giải pháp dựa trên các kiến thức về đại dương nhằm giải quyết các thách thức phát triển bền vững trong khu vực này, như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm biển, suy giảm đa dạng sinh học và suy thoái môi trường sống, biến đổi khí hậu và axit hóa đại dương, và các tai biến thiên nhiên.


Hội nghị gồm 3 phần như sau, Ban Tổ chức trân trọng mời các đối tượng quan tâm tham gia sự kiện, gửi báo cáo trình bày và đề xuất tổ chức các Tiểu ban Khoa học, Vườn ươm Hành động Thập kỷ và Hội thảo Hành động thập kỷ:

CÁC TIỂU BAN KHOA HỌC
Mục đích và nội dung:
- Trao đổi, chia sẻ những kiến thức khoa học mới nhất, xác định các lỗ hổng kiến thức, khám phá các giải pháp chuyển đổi kiến thức khoa học phục vụ phát triển bền vững đại dương trong khu vực
- Hình thức trình bày: báo cáo miệng hoặc treo tường.
- Tập trung vào các vấn đề ưu tiên sau:
1. Các quá trình hải dương học và biến đổi khí hậu;
2. Bảo tồn đa dạng sinh học biển, an toàn và an ninh thực phẩm biển, kinh tế xanh;
3. Các hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng;
4. Kiến thức về các vấn đề mới nổi của đại dương và các chủ đề khác có liên quan.
- Hạn nộp đề xuất: 20/7/2023
- Form đăng ký trực tuyến: https://www.surveymonkey.com/r/imsc11-session 

VƯỜN ƯƠM HÀNH ĐỘNG THẬP KỶ
Mục đích và nội dung:
- Phát triển các đề xuất Hành động Thập kỷ mới.
- Vườn ươm Hành động Thập kỷ là một diễn đàn tương tác nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác, tăng cường đối thoại giữa các bên liên quan đến đại dương, xây dựng các chương trình, dự án Thập kỷ, thúc đẩy tăng cường năng lực.
- Mỗi Vườn ươm sẽ diễn ra không quá 3 tiếng, tập trung vào 7 kết quả của Thập kỷ Đại dương: Một đại dương sạch, Một đại dương khỏe mạnh và có sức chống chịu, Một đại dương có năng suất cao, Một đại dương được dự báo, Một đại dương an toàn, Một đại dương có thể tiếp cận, Một đại dương truyền cảm hứng và hấp dẫn.
- Hạn nộp đề xuất: 10/9/2023
- Form đăng ký trực tuyến: https://www.surveymonkey.com/r/imsc11-incubator 

HỘI THẢO HÀNH ĐỘNG THẬP KỶ
Mục đích và nội dung:
- Tổng kết, đánh giá tiến độ thực hiện các Hành động Thập kỷ (các chương trình và dự án), đặc biệt là những Hành động tập trung vào khu vực Tây Thái Bình Dương, xây dựng hợp tác và quan hệ đối tác mới, và thảo luận kế hoạch hành động cho giai đoạn tới

- Hạn nộp đề xuất: 10/9/2023
- Form đăng ký trực tuyến: https://www.surveymonkey.com/r/imsc11-decade-action-workshop

Các cá nhân, tổ chức quan tâm đến việc đăng ký tổ chức các Tiểu ban khoa học, Vườn ươm Hành động Thập kỷ và Hội thảo Thập kỷ xin gửi Đề xuất tổ chức về Ban Thư ký Hội nghị. Các thông tin chi tiết về trách nhiệm, công việc của nhà tổ chức, hướng dẫn nộp đề xuất xin tham khảo tại đường link của Hội nghị: https://ioc-westpac.org/event/imsc11

Các mốc thời gian quan trọng

- Hạn nộp đề xuất tổ chức các tiểu ban khoa học 20/7/2023
- Mở đăng ký và nộp báo cáo tóm tắt tại các tiểu ban, đề nghị tài trợ đi lại (cho các nhà khoa học trẻ), đề xuất giải thưởng Báo cáo trình bày tốt nhất (các nhà khoa học trẻ) 15/8/2023
- Hạn nộp đề xuất tổ chức Vườn ươm Hành động Thập kỷ và Hội thảo Hành động Thập kỷ 10/9/2023

- Hạn nộp báo cáo tóm tắt tại các tiểu ban, đề nghị tài trợ đi lại (cho các nhà khoa học trẻ), đề xuất giải thưởng Báo cáo trình bày tốt nhất (các nhà khoa học trẻ) 30/11/2023

- Thông báo chấp nhận báo cáo trình bày tại các tiểu ban và tài trợ đi lại cho các nhà khoa học trẻ 15/12/2023

- Khai mạc Hội nghị 22/4/2024

Ban Thư ký Hội nghị:

IOC Sub-Commission for the Western Pacific (WESTPAC):

Nachapa Saransuth
IOC Sub-Commission for the Western Pacific (WESTPAC)
Decade Coordination Office for the Western Pacific and Adjacent Areas
Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO
Tel: +66 2 1411288; Fax: +66 2 1439245
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Thư ký nước chủ nhà:

Chanakarn Thammavichan
Department of Marine and Coastal Resources (DMCR)
Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand
Tel: +66 2 1414690; Fax: +66 2 1439259
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Nguồn IOC/Westpac)