Hội nghị thứ 10 Tiểu ban Tây Thái bình dương của IOC (WESTPAC) được Vụ Nguồn lợi biển và ven bờ, Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan phối hợp với Tiểu ban Tây Thái bình dương của IOC (WESTPAC) và Trung tâm Sinh học biển Phuket tổ chức tại Phuket, Thái Lan, từ ngày 12-15/5/2015.
Đây là hội nghị định kỳ quan trọng của IOC/WESTPAC theo nhiệm kỳ 02 năm một lần nhằm đánh giá, tổng kết các hoạt động của IOC/WESTPAC trong giai đoạn 2013-2015, thảo luận và thông qua các nội dung, kế hoạch hoạt động của Phân ban trong giai đoạn 2016-2018 và bầu lại ban lãnh đạo của Phân ban nhiệm kỳ 2015-2017.

Đại biểu tham dự hội nghị đến từ các nước thành viên IOC/WESTPAC (bao gồm: Bangladesh, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Philippine, Thai Lan, Srilanca, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam) và các tổ chức quốc tế. Campuchia và Myanmar cử quan sát viên tham dự.
Dự hội nghị lần này còn có Thư ký điều hành Ủy ban liên Chính phủ về Hải dương học (IOC), Trợ lý Tổng giám đốc UNESCO: TS. Vladimir Ryabimin, Đại diện của Ủy ban liên Chính phủ về Hải dương học Châu Phi (IOC/AFRICA): TS. Mondore Mayekiso, Trưởng cơ quan đại diện Phân ban IOC khu vực Tây Thái bình dương: Ông Wenxy Zhu. Phía Thái Lan có đại diện của Bộ Tài nguyên Môi trường, Phó thị trưởng Phu Ket. Đoàn Việt Nam tham dự gồm có PGS.TS Bùi Hồng Long, Chủ tịch IOC Việt Nam và PGS.TS Võ Sĩ Tuấn, Viện trưởng Viện hải dương học, Phó Chủ tịch WESTPAC nhiệm kỳ 2013-2015.

Các nội dung chính của Phiên họp:
• Các báo cáo về hoạt động của lãnh đạo IOC – WESTPAC trong nhiệm kỳ 2013-2015 bao gồm báo cáo về tình hình hoạt động và tài chính trong nhiệm kỳ 2013-2015.
• Chiến lược phát triển của IOC/WESTPA.
• Tổng quan và đánh giá các kết quả của các đề tài, chương trình khu vực và hoạt động của các nhóm công tác từ 5/2012 -5/2015.
Hội nghị đã nghe các báo cáo và tiến hành trao đổi, thảo luận, đánh giá các kết quả hoạt động nghiên cứu của các đề tài sau: Các vấn đề Hải dương học và khí hậu khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương (5 đề tài); Đa dạng sinh học, sức khỏe của hệ sinh thái và an toàn thực phẩm (6 dề tài); Nâng cao tri thức về các vấn đề cấp bách của khoa học đại dương (4 đề tài); Phát triển năng lực về quan trắc và dịch vụ cho khoa học biển (2 đề tài); Các đề nghị, khuyến cáo của nhóm chuyên gia cho WESTPAC về việc triển khai các chương trình, đề tài và nội dung của các nhóm làm việc trong giai đoạn từ 5/2012 -5/2015.
• Tổng quan và thông qua các chương trình dự án mới, các dự án đang thảo luận để xây dựng và chuẩn bị mở mới, các dự án cung cấp, thông tin, tư liệu tham khảo. Thông qua các dự án, đề tài mở mới đó là: Phát triển chương trình khu vực để giảm sát tác động sinh thái của axid hóa đại dương lên hệ sinh thái rạn san hô; Nghiên cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng (động vật biển, rùa biển) trong đới xích đạo Châu Á phục vụ bảo tồn có hiệu quả; Nghiên cứu hiện tượng nước trồi qua tích hợp tài liệu đại dương hướng tới một đại dương khỏe, ổn định và năng suất cao; Sự biến động của môi trường đại dương Ấn độ - Thái bình dương và tương tác biển khí quyển; Phát triển mạng lưới quan trắc, dịch vụ đại dương Ấn độ - Thái bình dương; Chuẩn bị và thành lập một nhóm hành động (Task Force) xây dựng dự án CSK2 (tiếp theo CSK1 từ 1965 -1977) nghiên cứu biến động, ảnh hưởng của hệ thống dòng chảy ấm Kurosio vào khu vực tây bắc Thái bình dương và Biển Đông.
• Hợp tác với các tổ chức và chương trình khác bao gồm: NOWPAP, PEMSEA, BOBLME, CLIVAR và IOC/AFRICA.
• Kế hoạch và kinh phí hoạt động của WESTPAC từ 5/2015 -5/2017.
• Công tác hành chính và quản lý: Hội nghị đã đề cử và bầu ban lãnh đạo của IOC/WESTPAC nhiệm kỳ 2013-2015 tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2017.
• Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ X và Hội nghị lần thứ XI của IOC/WESTPAC: Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ X của IOC/WESTPAC sẽ được tổ chức tại Thanh Đảo (Trung Quốc) vào năm 2017. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị lần thứ XI của IOC/WESTPAC cũng sẽ được tổ chức tại Thanh Đảo với khoảng thời gian trên sau khi có sự bàn bạc thống nhất và làm các thủ tục cần thiết với các cấp có thẩm quyền.
• Các vấn đề khác: Hội nghị Hoan nghênh Bangladesh trở thành thành viên thứ 22 của đại gia đình IOC/ WESTPAC. Xuất bản cuốn sách biên niên sử IOC/WESTPAC nhân kỷ niệm 25 năm thành lập.

new 8 1