category category Tin tức

Chương trình Quốc tế về Khoa học Địa chất (IGCP) do Tổ chức UNESCO và Liên đoàn Khoa học Địa chất (IUGS) lập ra với mục đích thú đẩy hợp tác và nghiên cứu khoa học quốc tế về khoa học địa chất. Với bề dày lịc sử thành lập 45 năm, Chương trình Quốc tế về Khoa học Địa chất luôn thúc đẩy hợp tác, nâng cao năng lực và nguồn lực cho các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, coi hợp tác trong lĩnh vực khoa học là một yếu tố quan trọng trong xu hướng phát triển toàn cầu hiện nay.

Chương trình Quốc tế về Khoa học Địa chất hiện đang kêu gọi các nước thành viên UNESCO đề cử ứng viên vào Hội đồng Chương trình Quốc tế về Khoa học Địa chất cho ba lĩnh vực: Nguy cơ về địa chất, Biến đổi toàn cầu và Tài nguyên đất, số lượng ứng cử viên không hạn chế. Những người ứng cử là những nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt khuyến khích các nhà nghiên cứu nữ hoặc các nhà nghiên cứu thuộc các quốc gia ở Châu Phi, Châu Á hoặc Mỹ Latinh.

Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 12 tháng 3 năm 2018. Hồ sơ đăng ký gửi trực tiếp bằng email cho Ban thư ký của IGCP.

Hướng dẫn làm hồ sơ, form đăng ký và các thông tin chi tiết khác xem tại đây: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/call_for_members_to_join_the_council_of_the_international_ge/