category category Tin tức

Đó là các nhà khoa học trẻ: Ryota Nakajima (Nhật Bản), Intan Suci Nurhati (Indonesia) và Nguyễn Ngọc Tuyển (Việt Nam), giành giải thưởng “Nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất của WESTPAC năm 2014” cho các báo cáo nói trình bày tại Hội nghị, Toh Hii Tan (Malaysia) à Kazuya Takahashi (Nhật Bản) giành giải thưởng “Nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất của WESTPAC năm 2014” cho các báo cáo dạng poster trình bày tại Hội nghị.

new 3 3 0

Mr. Ryota Nakajima (Japan)

new 3 3 1

Ms. Intan Suci Nurhati (Indonesia)

new 3 3 2

Ms. Ngoc Tuyen Nguyen (Vietnam)

 

 new 3 3 3

             Mr. Toh Hii Tan (Malaysia)

new 3 3 4

       Mr. Kazuya Takahashi (Japan) 

Những người giành được giải thưởng này sẽ được tài trợ toàn bộ kinh phí tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế sắp tới năm 2017 nếu báo cáo của họ được ban Tổ chức Hội nghị chấp nhận.
Giải thưởng này bắt đầu được IOC/WESTPAC khởi sướng từ năm 2011 để trao cho các nhà khoa học trẻ tham dự và báo cáo tại cáo hội nghị khoa học quốc tế thường niên của Tiểu ban, nhằm khuyến khích các nhà khoa học trẻ trong khu vực tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học biển.