category category Tin tức

Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 14/06/2019, Khóa đào tạo về công nghệ thông tin và quản lý biển cho các nước trong khu vực (Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippine, Thái Lan, Trung Quốc,  Việt Nam) đã được tổ chức tại Cục Thông tin và Dữ liệu Hàng hải Quốc gia Trung Quốc ở thành phố Thiên Tân.

Tranining course MNDIS 27 5 2019 

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức
và lãnh đạo
Cục Thông tin và Dữ liệu Hàng hải Quốc gia Trung Quốc

Tham dự khóa đào tạo đoàn Việt Nam gồm 4 học viên đến từ các cơ quan nghiên cứu khoa học và quản lý mội trường biển của Việt Nam như: Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Trung tâm Động lực học môi trường (Đại học Khoa học, Đại học Quốc gia Việt Nam), Ban Biên giới (Bộ Ngoại giao).

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên các thông tin mới về khoa học kỹ thuật biển trong các lĩnh vực như: thu thập, xử lý và quản lý dữ liệu biển; Bảo vệ môi trường biển; Quy hoạch không gian biển; Quản lý tổng hợp vùng bờ biển và đại dương; Đánh giá tác động môi trường biển; Nền kinh tế xanh.

Tranining course MNDIS 27 5 2019 b

Đoàn Việt Nam chụp ảnh cùng Giáo sư Quin Li

 

Cung cấp tin: Bùi Mạnh Cường - Viện Tài nguyên và Môi trường biển