category category Tin tức

Diễn đàn các Viện trưởng lần đầu tiên được tổ chức trong thời gian Hội nghị Khoa học Quốc tế IOC/WESTPAC lần thứ 9, tại Nha Trang, từ ngày 22-25/4/2014. Diễn đàn nhằm thống nhất, định hướng các viện, trường và các cơ quan thực thi trong khu vực xây dựng và cải thiện mạng lưới hợp tác, trao đổi phương hướng phát triển, và các thách thức về khoa học và công nghệ, thúc đẩy các hoạt động khu vực nhằm hướng tới các mục tiêu của IOC. Diễn đàn đã thu hút gần 50 đại biểu là viện trưởng và các chuyên gia của các viện nghiên cứu biển, đại diện các trường đại học và các cơ quan quản lý trong khu vực.
Tất cả 20 Viện trưởng tham dự diễn đàn đã ký tuyên bố chung nhất trí về sự cần thiết và hướng đến thành lập "Mạng lưới Quan trắc và Dịch vụ Đại dương" khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương (Indo-Pacific Ocean Observation Network - IPON).

new 5 1

Các yêu cầu được đưa ra trong tuyên bố chung là:

• Hành động khẩn cấp thành lập "Mạng lưới Quan trắc và Dịch vụ Đại dương" khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương (Indo-Pacific Ocean Observation Network - IPON).
• Thành lập Hội đồng Khoa học của "Mạng lưới Quan trắc và Dịch vụ Đại dương" khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương (SC-IPON) để giúp hỗ trợ việc hướng dẫn chỉ đạo phát triển IPON;
• Nâng cao nhận thức của các nước thành viên IOC/UNESCO, các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách trong khu vực về sự cần thiết phải thành lập IPON.
• Cộng đồng các nhà khoa học biển tiến hành thực hiện nhiều hơn nữa các nghiên cứu và duy trì các quan trắc về các quá trình hải dương và khí hậu biển, động lực trái đất, tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động gây ra bởi con người tới đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển dễ bị tổn thương;
• Tăng cường giúp đỡ các nước đang phát triển trong khu vực Tây Thái Bình Dương, bao gồm cả các Quốc đảo nhỏ đang phát triển (Small Island Developing States - SIDS).
• Cố gắng hơn nữa trong việc nâng cao năng lực của các nước đang phát triển trong khu vực Tây Thái Bình Dương, đặc biệt thông qua việc xây dựng những chương trình hỗ trợ kỹ thuật và hình thành “Mạng lưới các Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Biển trong khu vực của IOC”.