category category Tin tức

Phiên họp Lần thứ 30 của Hội đồng IOC/UNESCO đã bắt đầu tại trụ sở UNESCO Paris, Cộng hòa Pháp hôm nay. 150 quốc gia thành viên của IOC sẽ xem xét tiến độ của tất cả các chương trình, cũng như các kế hoạch chương trình dự án đã được đề xuất cho hai năm tiếp theo. Hội đồng IOC cung cấp các cơ hội trao đổi thảo luận về các vấn đề liên quan đến đại dương hiện tại và sẽ thảo luận về việc chuẩn bị Thập kỷ Khoa học Đại dương của Liên Hợp Quốc vì sự Phát triển bền vững.

IOC Assembly 30th 26 June

Phiên họp Lần thứ 30 của Hội đồng IOC/UNESCO khai mạc ngày 26 /06/2019

Thông tin thêm về Phiên họp của Hội đồng IOC tại trang web:
http://www.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2366

Sự kiện bên lề

Dưới đây là danh sách các sự kiện bên lề Phiên họp được tổ chức từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2019, thông tin chi tiết các sự kiện tại trang web: https://en.unesco.org/ioc-30/side-events 

(Nguồn IOC/UNESCO)