category category Tin tức

Sáng ngày 16/4/2021, tại Viện Hải dương học, Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ Việt Nam (IOC Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Thập kỷ khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững - Hành động của IOC Việt Nam” dưới sự phối hợp chủ trì của Chủ tịch IOC Việt Nam, Tiểu Ban Khoa học Tự nhiên - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên Môi trường. Hội thảo có sự tham gia của 25 đại biểu bao gồm các thành viên IOC Việt Nam, đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN, Vụ Luật pháp Điều ước Quốc tế, Vụ UNESCO, UNESCO tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và các cơ quan quản lý, nghiên cứu khoa học về biển.

Hop 16 4 2021 1             PGS. TS. Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học  và Công nghệ Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo
                                   
Dựa trên mục tiêu phát triển bền vững và nhiệm vụ chuẩn bị cho “Chương trình Thập kỷ Liên Hợp Quốc Khoa học biển vì Sự phát triển bền vững 2021-2030”, các đại biểu đã lắng nghe và đóng góp ý kiến về các báo cáo trình bày ý tưởng, kế hoạch thực hiện trong khuôn khổ hoạt động của IOC Việt Nam. Hội thảo đã thảo luận và đi đến thống nhất IOC Việt Nam sẽ phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành xây dựng Khung kế hoạch hành động Quốc gia trình Thủ tướng phê duyệt với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo vệ tài nguyên môi trường theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đại biểu thống nhất cao kế hoạch hành động hướng tới một đại dương sạch, khỏe mạnh, trong đó, các hệ sinh thái biển được lập bản đồ và bảo vệ, các tác động phức tạp, bao gồm cả biến đổi khí hậu, được đo lường và giảm thiểu, và việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái đại dương được duy trì.

Các nội dung được quan tâm xây dựng trong Khung kế hoạch Hành động Quốc gia bao gồm:

Nội dung 1: IOC Việt Nam sẽ cung cấp thông tin liên quan Thập kỷ khoa học đại dương của Liên hợp quốc về phát triển bền vững (2021-2030) theo các chủ đề, để hỗ trợ thông tin cho các nhà quản lý hoạch định chính sách về các vấn đề khoa học biển mới nổi mà các nhà khoa học biển trên thế giới đang quan tâm như: Các quá trình hải dương học và biến đổi khí hậu; Đa dạng sinh học biển, an toàn và an ninh môi trường biển; Sức khỏe các hệ sinh thái đại dương; Chu trình carbon xanh; Biển bị acid hóa; Hiện tượng khử oxy trong đại dương; Rác thải nhựa và vi nhựa trong môi trường biển.

Nội dung 2: Tăng cường tư vấn khoa học, xây dựng CSDL, xây dựng các đề tài dự án về quản lý tài nguyên sinh vật và phi sinh vật biển nhằm đảm bảo các hệ sinh thái biển có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu như thực phẩm biển an toàn, điều hòa khí hậu, bảo vệ vùng ven biển, du lịch sinh thái biển… Trong đó, chú trọng bảo vệ hệ sinh thái biển và tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo vệ lợi ích quốc gia về chủ quyền, tài nguyên, môi trường biển. Đây cũng là yếu tố quyết định cho phát triển kinh tế biển Việt Nam, và nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế.

Nội dung 3: Xây dựng một số hướng nghiên cứu điển hình thế mạnh của Việt Nam nhằm khẳng định vị trí khoa học của Việt Nam trong khu vực Tây Thái Bình dương thông qua việc thành lập Trung tâm đào tạo quốc tế về độc tố và an toàn thực phẩm biển, Nhóm làm việc quốc tế về hệ sinh thái rạn san hô, Trung tâm nghiên cứu nhựa và vi nhựa.

Nội dung 4: Tăng cường tính thực thi “Chương trình Thập kỷ Liên hiệp quốc về Khoa học biển vì sự Phát triển bền vững 2021-2030”, Kế hoạch hành động Quốc gia sẽ là hành lang pháp lý cho các nghiên cứu công nghệ liên quan đến biển cũng như quản lý các cấp nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu đảm bảo sự hài hòa giữa khai thác nguồn lợi và các dịch vụ biển, phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường biển có khả năng tái tạo, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng đối với vấn đề bảo vệ biển và quản lý vùng bờ.

Nội dung 5: Tăng cường truyền thông và giáo dục về môi trường biển trong cộng đồng, trong trường học.

(Nguồn IOC Việt Nam)

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Hop 16 4 2021 2

Ông Lê Quang Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, 
Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo

 

Hop 7 16 4 2021

PGS. TS. Đào Việt Hà, Chủ tịch IOC Việt Nam trình bày báo cáo tại hội thảo

 

Hop 16 4 2021 4

Các đại biểu tham dự hội thảo